E-ITN-30

E-ITN 30


E-ITN 30 е електронен разпределител за радио отчитане

 


- E-ITN 30 е единственият радио уред с възможност за едновременно дистанционно Walk by и AMR отчитане

- E-ITN 30 е 2-сензорен уред за радио отчитане с IrDA интерфейс /за визуално отчитане/ Един сензор измерва температурата на радиатора, а втори сензор измерва температурата на помещението. С този принцип на работа, разпределителят осигурява точно измерване на потреблението само тогава, когато радиаторът излъчва топлина (т.е. не измерва през лятото).

- E-ITN 30 е с ежедневно архивиране на измерените стойности , включително с време /час/

- E-ITN 30 е с вградена електронна пломба , която регистрира деня и часа на отстраняване на уреда т.е е максимално защитен от манипулации

- E-ITN 20 е с най-висок клас на защита IP 42

- Гаранция - 5 год. на уреда и 11 год. на батерията

- Сертификат за придобиване на данни за потребление от стайно отопление - EN 834

- При система Walk by всички манипулации върху уредите се отразяват при отчитане

- При системата AMR всички манипулации върху уредите се отразяват в реално време (online)

phone

logo