Стандартен Турбинков топломер с M-BUS

Стандартен Турбинков топломер с M-BUS


Топломер, турбинков едноструен, с интегриран температурен сензор в тялото на топломера. Отделяем калкулатор с дължина на кабела 1,5 m. Комуникация посредством M-Bus
Топломер с IrDA интерфейс

Топломер с IrDA интерфейс


Топломер, турбинков едноструен, с интегриран температурен сензор Pt 1000 в тялото на топломера. Монтаж на връщащата тръба. IrDa интерфейс. Без комуникация
Топломер с пулсов изход

Топломер с пулсов изход


Топломер, турбинков едноструен, с интегриран температурен сензор в тялото на топломера. Отделяем калкулатор с дължина на кабела 1,5 m. Комуникация посредством пулсов изход
AMR ( Radio 868 MHz) топломер

AMR ( Radio 868 MHz) Топломер


Топломер, турбинков едноструен, с интегриран температурен сензор в тялото на топломера. Отделяем калкулатор с дължина на кабела 1,5 m. Комуникация посредством radio 868 MHz

phone

logo