Топлоразпределители

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Стандартен разпределител   Е-ITN 10.4 24.00 лв.
Двусензорен разпределител /визуален отчет / E-ITN 20 32.00 лв.
Двусензорен разпределител / радио отчет / E-ITN 30 34.00 лв.

Топломери

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Турбинков топломер 265.00 лв.
Турбинков топломер с вграден радио модул 348.00 лв.
Ултразвуков топломер 327.00 лв.
Ултразвуков топломер с радио модул 420.00 лв.

Водомери

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Водомер - 1/2''-110mm ,студена /топла вода, стандартен 31.00 лв.
Водомер - 1/2''-110mm ,студена /топла вода, радио отчет E-RM 30 81.00 лв.
Водомер - 3/4''-130mm ,студена /топла вода, стандартен 33.00 лв.
Водомер - 3/4''-130mm ,студена /топла вода, радио отчет E-RM 30 84.00 лв.
Монтаж на водомер 15.00 лв.
Узаконяване и пломбиране на водомер 9.00 лв.

Ежемесечен Отчет - София

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Разпределители и водомери на домакинство /за година/ 24.00 лв.
Топломери  и водомерина домакинство /за година/ 24.00 лв.
Само водомерина домакинство /за година/ 12.00 лв.
Само разпределители 12.00 лв.
Само топломери 12.00 лв.

phone

logo