Топлоразпределители

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Стандартен разпределител   Е-ITN 10.4 24.00 лв.
Двусензорен разпределител /визуален отчет / E-ITN 20 30.00 лв.
Двусензорен разпределител / радио отчет / E-ITN 30 при ежемесечен отчет 34.00 лв.
Двусензорен разпределител / радио отчет / E-ITN 30 при годишен отчет 36.00 лв.

Топломери

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Турбинков топломер 240.00 лв.
Турбинков топломер с вграден радио модул 321.00 лв.
Ултразвуков топломер 300.00 лв.
Ултразвуков топломер с радио модул 394.00 лв.

Водомери

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Водомер - 1/2''-110mm ,студена /топла вода, стандартен 29.00 лв.
Водомер - 1/2''-110mm ,студена /топла вода, радио отчет E-RM 30 76.00 лв.
Водомер - 3/4''-130mm ,студена /топла вода, стандартен 31.00 лв.
Водомер - 3/4''-130mm ,студена /топла вода, радио отчет E-RM 30 76.00 лв.
Монтаж на водомер 10.00 лв.
Узаконяване и пломбиране на водомер 7.20 лв.

Ежемесечен Отчет - София

Цена

 
GMB България Ви помага да елиминирате кражбите на отопление!
 
Разпределители и водомери на домакинство /за година на домакинство/  12 отчета  24.00 лв.
Топломери  и водомери на домакинство /за година на домакинство/  12 отчета  24.00 лв.
Само водомери на домакинство /за година на домакинство/  12 отчета  18.00 лв.
Само разпределители /за година на домакинство /  10.00 лв.
Само топломери /за година на домакинство /  10.00 лв.

phone

logo